Ontevreden?

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Wij spannen ons optimaal in om uw verzekeringsbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Richt u zich tot de directie. Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus  93257

2509 AG    Den Haag

Telefoon:   0900-3552248 (10 ct/min.)

E-mail:       info@kifid.nl

Internet:     www.kifid.nl

Contact Cover-HRZON

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Bel tijdens kantoortijden op 0123 456789

Of mail met ons

Professionals in het werkterrein van Mens & Organisatie kunnen op Cover-HRZON terecht voor aantrekkelijke collectieve verzekeringen. De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van de professionele beroepsbeoefenaar in Mens & Organisatie.